50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

10:30 - 29/08/2019
50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với hơn 700 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trưng bày, triển lãm "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh" đang diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và kéo dài từ nay đến hết ngày 20/9. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày mất của Người (1969 - 2019) nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc.

Hơn 700 tư liệu về 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy Người đã ra đi nhưng Di sản Người để lại cho đời là một "Thời đại Hồ Chí Minh" với tinh thần độc lập, tự cường và Bản Di chúc trường tồn cùng lịch sử luôn là nguồn cảm hứng để toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục thực tốt Di chúc của Người, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh.

Triển lãm được trưng bày theo 4 nội dung. Theo đó, phần 1 "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời - Sự nghiệp" - Trưng bày các tư liệu phản ánh chân thực và đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thời thơ ấu và niên thiếu tại quê nhà và Kinh thành Huế; Hành trình Người bôn ba đi tìm đường cứu nước, trở thành thành viên của Quốc tế Cộng sản; Quá trình Người vận động thành lập Đảng và trở về lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách, đấu tranh giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...; 

"Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nội dung, ý nghĩa và giá trị lịch sử" - Giới thiệu các tư liệu liên quan đến những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng, về đoàn viên và thanh niên, về nhân dân lao động, về phong trào cộng sản thế giới; tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; kế hoạch, chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân về công cuộc xây dựng và phát triển đất nước...

"Thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" - Trưng bày các tư liệu viết về các thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân; xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế…

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - Giới thiệu các tư liệu viết về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; các văn bản chỉ đạo, triển khai, tài liệu hướng dẫn về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những tấm gương điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động; báo cáo tổng kết cuộc vận động...

50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

"Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)" - Ảnh tư liệu.

Cũng trong thời gian này, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục lưu trữ văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề: "Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)". Triển lãm giới thiệu đến người xem hơn 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu có giá trị đặc biệt. Ở đó không chỉ được xem lại những hình ảnh, tài liệu, hiện vật hay những thước phim có giá trị lịch sử vô giá, công chúng còn có cơ hội được tiếp cận và chiêm ngưỡng những thành tựu nổi bật của Việt Nam đã đạt được trên chặng đường vẻ vang 50 năm qua, từng bước hiện thực hóa những mong muốn cuối cùng của Bác Hồ trước lúc đi xa. Trưng bày cũng góp phần động viên nhân dân tiếp tục thực hiện Di chúc của Người, nỗ lực phấn đấu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Theo ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Trước lúc đi xa, Người đã để lại bản Di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cùng bạn bè quốc tế, các đồng chí anh em. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã củng cố niềm tin cho toàn dân tộc vào tương lai của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, là những lời căn dặn mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi, là ánh sáng soi đường cho toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

"50 năm qua, thực hiện Di chúc của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, những vết thương chiến tranh đã dần được hàn gắn, kinh tế xã hội phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng, bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế...", ông Vũ Mạnh Hà khẳng định.


 

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›