9 tháng đầu năm

68.000 doanh nghiệp mới, 54.000 doanh nghiệp giải thể

05:50 - 29/09/2015

Tin từ Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, 9 tháng qua, cả nước ta đã có trên 68.000 doanh nghiệp được thành lập mới, nhưng cũng có tới trên 54.000 DN giải thể, dừng hoạt động. Riêng trong tháng 9/2015 cả nước có 7.042 doanh nghiệp thành lập mới, tuy nhiên có tới 10.111 doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động.

 

 

So với tháng 8, số doanh nghiệp thành lập mới tháng 9 có giảm. Trong đó, nếu tháng 8 thành lập mới được 9.301 doanh nghiệp thì tháng 9 chỉ thêm được 7.042 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động trong tháng 9 lên tới 10.111 doanh nghiệp, tăng so với tháng 8 chỉ có 7.595 doanh nghiệp.

Với số doanh nghiệp thành lập mới như trên, đã có trên 1,02 triệu tỷ đồng được đăng ký đổ vào nền kinh tế để sản xuất kinh doanh, trong đó có trên 608.000 tỷ là vốn các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh đăng ký đầu tư thêm.

Có một điểm đáng mừng nữa là theo Bộ Kế hoạch - đầu tư, tính chung cả 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thành lập mới đã tăng ở tất cả các ngành so với năm 2014.

Thanh Nhung/ Lao động và Xã hội

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›