Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789

Báo lao động và xã hội

892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
Cục Quản lý lao động ngoài nước đào tạo các điều dưỡng viên, hộ lý theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA).
892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản
QUÝ ĐỨC - ANH TUẤN11/10/2018 15:09
Triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), hiện nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) là đơn vị duy nhất triển khai thực hiện Chương trình đưa điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản. Từ năm 2012 đến nay, Cục đã đào tạo và xuất cảnh được 892 học viên về điều dưỡng viên, hộ lý sau khi kết thúc khóa học thi đạt chứng chỉ N3 với mức lương thông thường 140.000 - 150.000 yên/tháng . Cục đang đào tạo cho 235 học viên Khóa 6 (mỗi khóa 1 năm) và chuẩn bị tuyển chọn các học viên Khóa 7. Trong quá trình học tập và làm việc 3-4 năm, nếu điều dưỡng viên, hộ lý thi đạt Chứng chỉ quốc gia Nhật Bản có thể ở lại làm việc lâu dài tại Nhật Bản. Năm 2018 là năm đầu tiên ứng viên hộ lý Việt Nam được thi Chứng chỉ quốc gia Nhật Bản và đã có 89/95 ứng viên thi đạt.