9 tháng: 48,5 triệu người trong độ tuổi lao động, tăng 535,7 nghìn người

09:19 - 03/10/2018

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 48,5 triệu người, tăng 535,7 nghìn người (quý III 48,8 triệu người, tăng 539,9 nghìn người).

Số liệu của Tổng Cục Thống kê cho biết, dân số trung bình năm 2018 của cả nước ước tính 94,66 triệu người, bao gồm dân số thành thị 33,63 triệu người, chiếm 35,5%; dân số nông thôn 61,03 triệu người, chiếm 64,5%; dân số nam 46,75 triệu người, chiếm 49,4%; dân số nữ 47,91 triệu người, chiếm 50,6%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 9 tháng năm 2018 là 55,2 triệu người, tăng 581,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước (quý III là 55,4 triệu người, tăng 551,5 nghìn người so với quý III năm 2017); lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 48,5 triệu người, tăng 535,7 nghìn người (quý III 48,8 triệu người, tăng 539,9 nghìn người).

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ước tính 9 tháng năm nay là 2,2% (quý I là 2,2%; quý II là 2,19%; quý III là 2,2%), trong đó khu vực thành thị là 3,1%; khu vực nông thôn là 1,74%.

Trong 9 tháng năm nay, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 1,46% (quý I/2018 là 1,52%; quý II là 1,43%; quý III là 1,42%), trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 0,63%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 1,86%.

Thanh Nhung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›