Hơn 800 tỷ đồng ủng hộ chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ từ ngày 17/3, tính đến 14h ngày 8/4, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt hơn 806,407 tỷ đồng.

09/04/2020 13:38

Hơn 800 tỷ đồng ủng hộ chống dịch Covid-19