Chuyện những người Dao xin thoát nghèo

Những gia đình xin thoát nghèo không hẳn vì họ đã khá và chưa chắc chắn cho cuộc sống sau khi hết hỗ trợ… nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của họ là lòng tự trọng, mong muốn tự thân và đặc biệt muốn nhường lại suất nghèo đó cho những gia cảnh đáng thương hơn. Nói như ông Đặng Văn Năm người dân tộc Dao, ở thôn Làng Han, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ: "Ở mãi trong diện hộ nghèo cũng xấu hổ. Nhận được nhiều sự hỗ trợ của Nhà nước, kinh tế gia đình đã khá hơn trước, nhà cửa vững chải thì không có lý do gì vẫn ở mãi trong danh sách hộ nghèo".

25/08/2019 11:02

Chuyện những người Dao xin thoát nghèo