“Bộ luật Lao động sửa đổi được thông qua với phiếu đồng thuận cao là một dấu ấn lịch sử”

(Dân sinh) - Năm 2019 là 1 năm mà Bộ đã hoàn thành và hoàn thành rất tốt các chỉ tiêu mà các cấp có thẩm quyền giao, thành công trong xây dựng thể chế với trên 8 với đề án. Đặc biệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn và thông qua Bộ luật Lao động. Đây là một dấu ấn rất lớn. Chúng ta đã tạo ra một tâm thế mới, một định hướng mới, quản lý mới trong phát triển thị trường lao động Việt Nam - Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã cho biết trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp đầu xuân.

24/01/2020 06:27

“Bộ luật Lao động sửa đổi được thông qua với phiếu đồng thuận cao là một dấu ấn lịch sử”