Người dân dễ dàng đổi giấy phép lái xe, thẻ BHYT, khai sinh... trên mạng

Mỗi năm, cả nước có gần 1 triệu hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe; 2,6 triệu người cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế; 4.800 trẻ em sinh ra mỗi ngày cần khai sinh… sẽ chuyển sang làm thủ tục trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 9/12.

07/12/2019 17:04

Người dân dễ dàng đổi giấy phép lái xe, thẻ BHYT, khai sinh... trên mạng