Năm 2020, người lao động vẫn có thể nhận tiền BHXH 1 lần

(Dân sinh) - Hiện nay, việc giải quyết chế độ BHXH một lần vẫn được thực hiện theo quy định tại điều 60 của Luật BHXH và Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội. Các quy định trên vẫn có hiệu lực thi hành và không có bất cứ văn bản nào quy định về việc từ ngày 1/1/2020 sẽ ngừng chi trả chế độ BHXH một lần cho người lao động.

20/01/2020 06:50

Năm 2020, người lao động vẫn có thể nhận tiền BHXH 1 lần