Đã giải ngân hơn 11 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19

(Dân sinh) - Tính đến ngày 13/7/2020, theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước Việt Nam cho biết đã thực hiện giải ngân 11.593,816 tỷ đồng để hỗ trợ cho 11.539.858 người và 9.425 hộ kinh doanh.

22/07/2020 06:46

Đã giải ngân hơn 11 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19