Phú Yên: Nâng cao năng lực cán bộ, cộng tác viên công tác xã hội trong trợ giúp người tâm thần.

(Dân sinh) - Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 1215 về Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua Sở Lao động-Thương binh & Xã hội tỉnh Phú Yên đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 100 người là cán bộ phụ trách về bảo trợ xã hội của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội 9 huyện, thị xã, thành phố; cộng tác viên công tác xã hội ở xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh và 5 cán bộ nhân viên của Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội.

02/09/2019 20:23

Phú Yên: Nâng cao năng lực cán bộ, cộng tác viên công tác xã hội trong trợ giúp người tâm thần.