Trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Ninh: Chủ động, sáng tạo trong công tác xã hội

(Dân sinh) - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh là một trong những cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong những năm qua Trung tâm đã cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức nhiều hoạt động công tác xã hội, chủ động, sáng tạo từng bước khẳng định vai trò của mình trong trợ giúp nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

14/05/2020 14:45

Trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Ninh: Chủ động, sáng tạo trong công tác xã hội