Quảng Ninh: Bình đẳng giới góp phần giảm thiểu bạo lực gia đình

Những kết quả đã đạt được trong báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030" của UBND tỉnh Quảng Ninh cho thấy việc tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh đã góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực, bất bình đẳng giới.

05/11/2019 16:51

Quảng Ninh: Bình đẳng giới góp phần giảm thiểu bạo lực gia đình