Bể khổ trần gian của người phụ nữ 3 năm 2 lần đội tang chồng con, một mình gồng gánh nợ nần, chăm con thơ bệnh tật

Trong vòng 3 năm, chị Hoa phải gánh chịu hai cú sốc lớn khi chồng và con trai mới hơn một tháng lần lượt qua đời. Chị không còn sức ngượng dậy làm chỗ dựa cho đàn con thơ, bệnh tật, nợ nần chồng chất.

28/06/2020 20:58

Bể khổ trần gian của người phụ nữ 3 năm 2 lần đội tang chồng con, một mình gồng gánh nợ nần, chăm con thơ bệnh tật