Mức lương cao nhất, thấp nhất của công chức, viên chức năm 2020

(Dân sinh) - Mới đây, Quốc hội đã chốt tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng. Vậy năm 2020, mức lương thấp nhất và cao nhất của công chức, viên chức như thế nào?

23/11/2019 10:33

Mức lương cao nhất, thấp nhất của công chức, viên chức năm 2020