Doanh nghiệp đang trả cao hơn mức lương tối thiểu vùng

(Dân sinh) -Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, mức lương đang trả của hơn 2.000 doanh nghiệp được khảo sát đang cao hơn lương tối thiểu vùng 2019 và dự kiến điều chỉnh năm 2020. Đồng thời, chi phí lao động năm 2019 cũng cao hơn 2018 khoảng 0,5 %, chủ yếu ở ngành da giày, dệt may, thuỷ sản…

11/10/2019 10:23

Doanh nghiệp đang trả cao hơn mức lương tối thiểu vùng