'Để các cháu bụng đói đi học là chúng ta có lỗi'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu nhấn mạnh điều này khi thảo luận tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XI, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

15/10/2019 08:31

'Để các cháu bụng đói đi học là chúng ta có lỗi'