Nhiều giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững

(Dân sinh) - Mục tiêu là tập trung thực hiện các hoạt động cải thiện sinh kế của người nghèo, người cận nghèo với phương châm hộ nghèo, hộ cận nghèo phát huy nội lực là chính, Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thông qua các chế độ chính sách, phát triển sinh kế, làm đòn bẩy giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

20/09/2019 11:08

Nhiều giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững