Thái Bình: Hơn 300 cán bộ được tập huấn Công tác xã hội với người cao tuổi.

Hơn 300 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác người cao tuổi của các phòng LĐ-TB&XH huyện, thành phố, Chủ tịch Hội Người cao tuổi các cấp và đại diện Ban công tác Người cao tuổi của tỉnh Thái Bình đã được tập huấn kĩ năng về Công tác xã hội với người cao tuổi.

05/06/2019 13:48

Thái Bình:  Hơn 300 cán bộ được tập huấn Công tác xã hội với người cao tuổi.