Hưng Thịnh tài trợ 25 tỷ đồng xây dựng 500 căn nhà cho các gia đình khó khăn

Theo đó, tại TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 500 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 5 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với tổng kinh phí 25 tỷ đồng.

20/12/2018 09:29

Hưng Thịnh tài trợ 25 tỷ đồng xây dựng 500 căn nhà cho các gia đình khó khăn