Hà Tĩnh: Trao 100 xe lăn và xe lắc tình thương cho người khuyết tật

(Dân sinh) - Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh vừa tổ chức trao 90 xe lăn và 10 xe lắc tình thương cho người khuyết tật trên địa bàn 5 huyện của Hà Tĩnh.

19/10/2019 13:01

Hà Tĩnh: Trao 100 xe lăn và xe lắc tình thương cho người khuyết tật