Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Nhận thức về công tác an toàn lao động đã có nhiều thay đổi

Nhận thức về công tác an toàn lao động đã có nhiều thay đổi

Sau 18 năm được tổ chức liên tục, Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN đã đạt được một số kết quả quan trọng. Góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ an toàn và sức khoẻ người lao động, thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện lao động,...