Bạc Liêu: Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

13:39 - 20/04/2018

Chăm sóc, ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Ðảng, Nhà nước ta. Thời gian qua, các cơ quan ban ngành, tổ chức xã hội tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều hoạt động, chính sách, việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm tri ân người có công với cách mạng.

 

Bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở LĐTB&XH trao quà cho gia đình chính sách

 

Nhiều chế độ phụ cấp được cải thiện

Cụ thể, trong năm 2017, ngành LĐ-TB&XH tỉnh đã thực hiện chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho 11.837 người hưởng thường xuyên với số tiền trên 180 tỷ đồng và 1.000 người hưởng một lần với số tiền trên 3,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống cho người có công với cách mạng luôn được ưu tiên thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 29.395 người có công được cấp Bảo hiểm y tế; chi trả điều dưỡng tại gia đình 5.808 người với số tiền trên 5,6 tỷ đồng; đưa tham quan, điều dưỡng tập trung 690 người; xây dựng và sửa chữa 290 căn nhà tình nghĩa theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg; duy trì tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ 198 thương binh 1/4, 2/4 có mức sống trung bình gặp khó khăn; phụng dưỡng 158 Bà mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 1.000.000 đồng/người/tháng.

Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2017, ngành LĐ-TB&XH tỉnh đã  chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho đối tượng người có công, gia đình chính sách đầy đủ, kịp thời; tham mưu UBND tỉnh thành lập nhiều đoàn thăm và chúc tết các vùng căn cứ cách mạng, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, tổng số tiền trên 14,6 tỷ đồng.

Đối với việc xác nhận, công nhận và giải quyết chế độ người có công với cách mạng luôn được các cơ quan ban, ngành và địa phương đã thực hiện tốt đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định. Năm 2017, Sở LĐ-TB&XH đã giải quyết 1.984 hồ sơ, trong đó: 612 hồ sơ mai táng phí, 190 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 99 hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng thường xuyên và một lần, 45 hồ sơ tù đày hưởng thường xuyên, 60 hồ sơ trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 143 hồ sơ chế độ nhiễm chất độc hóa học, 260 hồ sơ hoạt đông kháng chiến, 411 hồ sơ cấp đổi thẻ thương binh/liệt sĩ, 51 hồ sơ cấp sổ dụng cụ chỉnh hình, 12 hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục, 101 hồ sơ chuyển đi/đến.

Bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ở Bạc Liêu đã có nhiều việc làm thiết thực để thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, xem công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công là một trong những nội dung quan trọng và thường xuyên. Ngành LĐ-TB&XH tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình hành động thiết thực như: Chương trình xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; phong trào nhận phụng dưỡng, chăm sóc các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, bố, mẹ liệt sĩ, thương binh già yếu, neo đơn; các chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm, phát triển kinh tế và ổn định đời sống bằng nhiều hình thức khác nhau từ giới thiệu việc làm đến ưu tiên vay vốn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách...

Trong thời gian tới Sở LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ như: đào tạo nghề và tạo việc làm cho con em thương binh, liệt sĩ và người có công; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống…

 

Các cơ quan, đoàn thể tỉnh Bạc Liêu thường xuyên thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng

 

Không còn hộ chính sách thuộc diện nghèo

Với sự chỉ đảo của các cấp các ngành, tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa. Đến nay, 100% số gia đình chính sách trong tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công, không còn hộ chính sách thuộc diện nghèo, cận nghèo...

Bên cạnh đó tỉnh Bạc Liêu thường xuyên đẩy mạnh vận động đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, góp phần giải quyết vấn đề khó khăn về nhà ở; nâng cao mức sống cho gia đình chính sách; quan tâm giữ gìn và tôn tạo các công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng; tiếp tục thực hiện chủ trương nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và thương binh 1/4, 2/4 còn khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người có công,  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức quán triệt trong công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân để bảo đảm triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh thường xuyên phối hợp với các báo đài tại địa phương và báo Lao động & Xã hội (báo Điện tử Dân Sinh) xây dựng các nội dung, chủ đề, chuyên mục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh.... Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, từ đó ngày càng nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

NGỌC THIỆN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›