Bạc Liêu: Quyết tâm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

07:21 - 02/12/2019
Bạc Liêu: Quyết tâm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trung bình hàng năm tỉnh Bạc Liêu có trên 300 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia.

(Dân sinh) - Trung bình hàng năm tỉnh Bạc Liêu có trên 300 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia với thu nhập tương đối cao và ổn định. Trong thời gian tới tỉnh sẽ chú trọng thực hiện công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạc Liêu đã chủ động phối hợp với các Sở/ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động tham gia tích cực nhận thức của người lao động và tao đẩy phong trào phát triển tăng cường tuyên truyền tư vấn hướng dẫn cho người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bạc Liêu: Quyết tâm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - Ảnh 1.

Khu vực ĐBSCL nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói chung có nguồn lao động tiềm năng.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm lao động ngoài nước các công ty đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện tốt công tác tư vấn đào tạo nghề đào tạo ngoại ngữ và hỗ trợ các thủ tục hồ sơ để người lao động tham gia sản xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hỗ trợ của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm lao động ngoài nước trong tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức, tạo điều kiện cho người lao động Bạc Liêu tham gia mang lại nguồn thu nhập cao nâng cao trình độ tay nghề cho bản thân người lao động góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm nghèo bền vững cho địa phương.

Trung bình hàng năm tỉnh Bạc Liêu có trên 300 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia với thu nhập tương đối cao và ổn định. Riêng trong năm 2019 Đạt 116,7% so với kế hoạch năm tên nước ngoài theo hợp đồng đã thoát nghèo vươn lên khá giả góp phần giúp cùng địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Bạc Liêu: Quyết tâm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - Ảnh 2.

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bạc Liêu - đầu mối trong việc đưa người đi xuất khẩu lao động của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vẫn còn một số hạn chế tồn tại như: Công tác phối hợp tuyên truyền ở một số địa phương chưa được quan tâm chưa phối hợp tích cực với ngành lao động thương binh và xã hội để tổ chức triển khai thực hiện trình độ nhận thức của một số lao động còn hạn chế. Vì vậy việc học ngoại ngữ học nghề gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lao động cung ứng. Một số nước tiếp nhận lao động thực hiện quy trình tuyển chọn kéo dài thời gian chờ đợi như Hàn Quốc làm ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động một số lao động có hoàn cảnh khó khăn không chạy nổi chi phí học tập ban đầu khi tham gia chương trình học tập đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải bỏ cuộc.

Để đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong thời gian tới tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp như sau các cấp ủy Đảng chính quyền Trung điều hành thực hiện công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp các ngành tổ chức cán bộ nhân dân và người lao động về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để người lao động nắm đăng ký tham gia.

Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục kiến thức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức về nguồn lao động giúp người lao động có đủ năng lực tham gia vào các thị trường lao động đòi hỏi tay nghề cao đáp ứng yêu cầu của thị trường nước ngoài.

Tạo mọi điều kiện về chính sách tín dụng để người lao động tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi tỉnh quỹ quốc gia về việc làm để làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhân rộng điển hình những hộ gia đình có con em tham gia đi làm việc ở nước ngoài chí thú làm ăn, tích lũy, thu nhập cao, đã thoát nghèo và vươn lên khá giả tạo lập cơ sở sản xuất kinh doanh thu hút tạo việc làm cho lao động địa phương.

Phối hợp với các công ty đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đơn vị sự nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tập trung làm tốt các khâu từ đầu vào tới đầu ra cho người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giải quyết kịp thời các vướng mắc rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng đối với người lao động đang làm việc ở nước ngoài.

XUÂN TRƯỜNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›