Bạn đọc viết

Nhà báo Y tế - Những chiến sĩ quả cảm trên mặt trận thông tin

(Dân sinh) - Nhà báo y tế cũng là một trong những chiến sĩ thầm lặng, họ sẵn sàng đối mặt với những nguy cơ lây nhiễm từ người bệnh, khu cách ly… để kịp thời truyền tải thông tin chân thực, khách quan đến công chúng.

21/06/2020 07:29

Nhà báo Y tế - Những chiến sĩ quả cảm trên mặt trận thông tin