Bạn đọc viết

Những lý do người lao động không nên nhận BHXH một lần

(Dân sinh) - Trước hiện tượng một số lao động gặp khó khăn khi tìm lại việc làm trong thời điểm dịch Covid-19 đã lựa chọn nhận BHXH một lần, họ mong muốn có một khoản chi tiêu trước mắt để trang trải cuộc sống mà chưa tính đến những thiệt thòi lâu dài về sau.

05/05/2020 18:09

Những lý do người lao động không nên nhận BHXH một lần