Phú Yên: Ban hành mục tiêu An toàn - Vệ sinh lao động đến năm 2020

16:22 - 21/11/2016

Để tăng cường công tác đảm bảo An toàn-Vệ sinh lao động, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quyết định số 2784/QĐ-UBND về Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020.

 

Theo đó, một số mục tiêu chính được đặt ra đến năm 2020 là: Trung bình hàng năm giảm 05% tần suất tai nạn lao động chết người trong một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng, sản xuất kim loại và sản xuất hóa chất). Trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ mắc bị các bệnh nghề nghiệp được phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện quan trắc môi trường. Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác An toàn - Vệ sinh lao động cấp huyện, cấp xã và trong Ban Quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực về công tác An toàn - Vệ sinh lao động. Trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện cập nhật về sơ cứu, cấp cứu…

 

        Các công ty khai thác đá phải cam kết bảo đảm an toàn lao động

 

Để mục tiêu đặt ra được thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh Phú Yên khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia và đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm để triển khai hiệu quả các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại, các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường trong quá trình lao động; hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thí điểm và áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động tiên tiến, xây dựng văn hóa an toàn lao động. Khuyến khích phát triển và xã hội hóa các hoạt động dịch vụ tư vấn, kiểm định, đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động…

Các tổ chức sẽ phải cam kết đăng kiểm, khai báo các vật tư, máy, thiết bị… có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; xây dựng nội quy, quy trình về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động và cấp giấy chứng nhận, thẻ an toàn cho công nhân vận hành các máy, thiết bị, làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo đúng quy định…

ĐÔNG HƯNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›