Ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020

13:07 - 13/04/2020

(Dân sinh) - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, năm 2020 là năm tổng kết đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu đề xuất xây dựng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận xã hội đối với công tác giảm nghèo, đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo.

Ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020 - Ảnh 1.

Lễ trao giải báo chí quốc gia về giảm nghèo năm 2019.

Cụ thể như sau: Đánh giá tổng kết kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu, đề xuất định hướng nội dung Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công; nghiên cứu đề xuất chuẩn nghèo đa chiều trẻ em giai đoạn 2021-2025; tiếp tục rà soát, đề xuất các nội dung, chính sách giảm nghèo cần tích hợp, sửa đổi theo Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; đề xuất các giải pháp giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công để đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công; đề xuất các giải pháp hạn chế tình trạng tái nghèo, nghèo phát sinh; vai trò, hiệu quả của chính sách tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội trong lĩnh vực giảm nghèo, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Tác phẩm dự thi được xét chọn năm 2020 là các tác phẩm được đăng tải kể từ ngày 31/8/2019 đến ngày 31/8/2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng gửi về BTC theo dấu Bưu điện; tổ chức chấm thi bắt đầu từ ngày 5/9/2020. Công bố và trao giải vào dịp Ngày Vì người nghèo (17/10/2020) hoặc thời điểm phù hợp.

Kết thúc cuộc thi, BTC sẽ trao cho các cá nhân đạt giải gồm: 1 giải A giải trị giá 30 triệu đồng; 2 giải B mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 3 giải C mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và 3 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Đồng thời, đối với giải tập thể sẽ trao 1 giải thưởng cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi và 1 giải cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đạt giải trong cuộc thi, giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›