Bảo hiểm xã hội bắt đầu lộ trình tinh giản hàng ngàn biên chế

06:25 - 15/07/2019

Theo đề án được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2021 bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế.

 

Ảnh minh họa

 

Theo đó, giai đoạn 2019 – 2020, BHXH ở trung ương sắp xếp giảm ít nhất hai đơn vị đầu mối cấp Ban trực thuộc. Đồng thời, kiện toàn, chuyển đổi một đơn vị sự nghiệp thành “Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng”. Đây là nơi có chức năng giải quyết dịch vụ công trực tuyến và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng. Cùng với đó cơ cấu lại tạp chí BHXH và báo BHXH.

Năm 2019 cũng thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh.

Cụ thể, giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn….

PV (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›