Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Trung ương ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Trung ương ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Báo điện tử Dân sinh trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 23/5/2018.