Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Chính phủ ban hành Chương trình hành động về cải cách chính sách BHXH

Chính phủ ban hành Chương trình hành động về cải cách chính sách BHXH

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CPban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).