Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Mở rộng, phát triển mạng lưới trợ giúp xã hội

Mở rộng, phát triển mạng lưới trợ giúp xã hội

Sau 8 năm triển khai thực hiện Đề án 32 Phát triển nghề CTXH , mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội đã phát triển, mở rộng, với 418 cơ sở (195 cơ sở công lập và 223 cơ sở ngoài công lập), 34 Trung tâm CTXH chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu TGXH cho 30% đối tượng có hoàn...