Bến Tre: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

10:37 - 31/08/2019

(Dân sinh) - Với nhiệm vụ đến cuối năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-65% trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 30%. Dự kiến đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85% - 90%, lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 45 % - 50%. Vì vậy, thời gian tới Bến Tre triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể.

Đổi mới phương thức đào tạo

Theo kế hoạch, năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển sinh và đào tạo các cấp trình độ là 11.000 người, trong đó: cao đẳng là 800 người; trung cấp là 2.100 người; sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng là 8.100 người. Qua đó đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo là 58%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ là 29%.

 Vì vậy, thời gian tới Bến Tre tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội về giáo dục nghề nghiệp, làm chuyển biến thực sự nhận thức của người dân trong việc học nghề và việc làm sau đào tạo. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, một trong những yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, chú trọng về nội dung, nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp và giải quyết việc làm sau đào tạo phải thiết thực và có hiệu quả để người dân nhận thức đúng vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp.

Bến Tre: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 1.

Nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tronng giáo dục nghề nghiệp

 Đồng thời củng cố bộ máy tổ chức các trường và trung tâm GDNN - GDTX công lập, tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đủ về số lượng và chất lượng, đạt chuẩn theo quy định. Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ở các Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện, thành phố  nhằm phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

 Phát triển chương trình, giáo trình: Các cơ sở GDNN thường xuyên tổ chức rà soát, điều chỉnh và đổi mới chương trình học, giáo trình, biên soạn chương trình đào tạo mới phù hợp với tiến bộ của khoa học - công nghệ, phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn và gắn với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của  địa phương. 

Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo ở các cấp trình độ; trang bị kiến thức, kỹ năng đảm bảo cho người học sơ cấp thực hiện được các công việc của nghề đã học để khi tốt nghiệp có khả năng tìm được việc làm hoặc tự tạo được việc làm. Nghề có trình độ cao đẳng, trung cấp cần trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động.

Hiện nay, các trường và trung tâm GDNN -GDTX đã chủ động tạo mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp, nhất là các nghề đào tạo nhân lực có chuyên môn, tay nghề trong việc phối hợp biên soạn, sử dụng chương trình, nội dung đào tạo, thiết bị giảng dạy phù hợp với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp. Phối hợp với các doanh nghiệp đưa học sinh thực tập để làm quen với thiết bị, công nghệ sản xuất tại doanh nghiệp. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng nghề tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Từng lúc đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, các ngành nghề đào tạo chuyển dần theo hướng giảng dạy tích hợp để tăng tính chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học vào thực hành tay nghề.

Định hướng hoạt động  cho các cơ sở GDNN và đảm bảo đầu ra cho sinh viên

 Đối với các trường cao đẳng và trung cấp: tổ chức lại và củng cố trường Cao đẳng Bến Tre theo hướng đa ngành, đa cấp trình độ. Tập trung đào tạo các ngành nghề trọng điểm theo yêu cầu về nhân lực của địa phương như: Điều dưỡng, Dược, Chế biến và bảo quản thủy sản, Chăn nuôi thú y, Điện - Điện tử, Du lịch, Cơ khí cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Quản trị khách sạn. Nâng cao chất lượng đào tạo tiếp cận khoa học, công nghệ trình độ khu vực Asean.

 Đối với các trung tâm GDNN - GDTX:  tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo bồi dưỡng giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mỏ Cày Bắc, thành phố Bến Tre, Châu Thành, Ba Tri, Thạnh Phú.Tập trung các chức năng tư vấn hướng nghiệp, dạy văn hóa, dạy nghề, tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động.  

Đảm bảo đầu ra cho sinh viên là một trong những thế mạnh của giáo dục nghề nghiệp

Đảm bảo đầu ra cho sinh viên là một trong những thế mạnh của giáo dục nghề nghiệp

Có kế hoạch định hướng phân luồng học sinh trên cơ sở tổ chức rà soát số học sinh không tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không vào học THPT, tích cực tư vấn, động viên các em vào học các trường cao đẳng, trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Thực hiện việc đào tạo liên thông bao gồm: liên thông từ trình độ sơ cấp lên trung cấp, cao đẳng và từ trung cấp lên cao đẳng, đại học.

Liên kết giữa các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín trong tỉnh, ngoài tỉnh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tạo ra một sản phẩm chất lượng, thương hiệu có uy tín trên thị trường lao động.


Tranh thủ nguồn lực để đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nghề trọng điểm quốc gia, khu vực để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông nghiệp, nông thôn, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nhanh đội ngũ nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh có kỹ năng, lành nghề, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng cho các ngành kinh tế, đặc biệt là các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nhằm hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp đa dạng, phục vụ cho nhu cầu học tập của người lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở rộng ngành nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Khuyến khích các doanh nghiệp có đủ điều kiện, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đăng ký đào tạo nghề cho người lao động; hỗ trợ các làng nghề truyền thống, kết hợp đào tạo với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để thu hút lao động tham gia học nghề gắn với nhu cầu giải quyết việc làm sau đào tạo.


PHA LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›