Bến Tre: Thực hiện Đề án sinh kế tỷ lệ hộ nghèo ở giảm nhanh

08:35 - 25/08/2019
Bến Tre: Thực hiện Đề án sinh kế tỷ lệ hộ nghèo ở giảm nhanh

(Dân sinh) - Trong những năm qua, công tác giảm nghèo ở Bến Tre luôn được đặt trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở địa phương, do cấp ủy từng cấp trực tiếp lãnh đạo. Nhờ vật tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đi đáng kể qua từng năm.

Bước vào thời kỳ đầu thực hiện chương trình giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, tỉnh còn tới 61.227 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 16,51%; trong đó số hộ nghèo là 44.900 hộ, chiếm hơn 12%. Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác giảm nghèo, tỉnh đề ra chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm là 1,5%, tương đương giảm khoảng 5.600 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được tập trung thực hiện, triển kh9ai kịp thời các dự án, chính sách hỗ trợ người nghèo về vốn vay ưu đãi, các mô hình sinh kế, hỗ trợ dạy nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Cùng với đó, Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp kịp thời được củng cố nhằm không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Đề án sinh kế góp phần giảm nghèo bền vững của tỉnh Bến Tre

Đề án sinh kế góp phần giảm nghèo bền vững của tỉnh Bến Tre

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, các cấp, người nghèo về các chính sách, chế độ của Nhà nước về lĩnh vực này. Kịp thời triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp của nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin thực hiện kịp thời... Qua đó, đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, cải thiện các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên thoát nghèo.

Theo kết quả điều tra, rà soát, bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều thì đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 6,1% (giảm 1,84%), đạt chỉ tiêu Nghị quyết năm và Nghị quyết nhiệm kỳ. Riêng Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020, sau 03 năm triển khai đã có 15.858 hộ tham gia, đạt 100% so với kế hoạch. Có 9.920 hộ tiếp cận vốn vay để thực hiện phát triển sinh kế; triển khai xây dựng 166 mô hình giảm nghèo, cho 1.365 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia, chủ yếu là phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, trong đó các xã bãi ngang ven biển thực hiện 85 mô hình. Các mô hình kết hợp giữa chăn nuôi, trồng trọt và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động mang lại hiệu quả cao. Qua đó, năm 2018 trong tổng số 6.800 hộ thoát nghèo toàn tỉnh, có 3.880 hộ tham gia Đề án sinh kế thoát nghèo, trong đó có 2.758 hộ thoát nghèo bền vững. Thực hiện Đề án với vai trò thường trực, Sở Lao động TB&XH tỉnh đã phối hợp với các hội, đoàn thể trong việc phân công quản lý, tư vấn và hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Đề án sinh kế để xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất, kết nối nguồn lực hỗ trợ và theo dõi quá trình phát triển sinh kế của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thành phố và các ngành có liên quan thực hiện Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Đề án sinh kế… Công tác giảm nghèo ở cơ sở được thực hiện theo phương pháp công tác xã hội, nhằm phát huy năng lực, tiềm năng của chính bản thân người nghèo và vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tiếp cận, hướng dẫn, kết nối nguồn lực hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Năm 2019, với tinh thần "Tiếp tục tăng tốc - tạo bức phá", ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nhờ làm tốt công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm, tỉnh đã đưa được 23.401 lượt người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Qua đó góp phần giảm nghèo một cách nhanh chóng, hiệu quả và bền vững. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, Bến Tre đã giải quyết việc làm cho 12.276 người, đạt 68,2%, trong đó lao động đi làm việc ở nước ngoài là 739 người, đạt 61,58%. Tiến hành kiểm tra, khảo sát 28 mô hình giảm nghèo; mua bảo hiểm y tế 295.891 người nghèo, người cận nghèo và người dân các xã bãi ngang ven biển, hỗ trợ vốn vay 12.536 lượt hộ, kinh phí 394,9 tỷ đồng. Tổ chức hội nghị triển khai Đề án sinh kế giảm nghèo tại 19 xã điểm với 158 đại biểu tham dự. Tổ chức họp mặt, đối thoại người nghèo, nghèo cận nghèo tại 19 xã điểm và 30 xã dự án AMD, với 1.600 đại biểu tham dự...

Điều đáng nói ;à hiệ nay ở Bến Tre khá đông hộ nghèo dần chuyển đổi nhận thức và vượt khó vươn lên trong phát triển sản xuất và tham gia lao động tại thị trường nước ngoài nhiều hơn. Hiện có 80/164 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung, phương pháp và quy trình thực hiện Đề án sinh kế đến với người dân.

Với nhận thức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo mặc dù đạt chỉ tiêu đề ra hàng năm nhưng nguy cơ tái nghèo vẫn còn cao, thời gian tới tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho 18.000 lao động, trong đó phấn đấu đưa 1.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm còn 5,3%. Để hoàn thành mục tiêu đề ra tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, hướng dẫn người nghèo xây dựng kế hoạch phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ; duy trì họp mặt, đối thoại trực tiếp với người nghèo. Ban chỉ đạo Chương trình mục tiếu quốc gia các cấp phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên trong việc hỗ trợ cấp xã, ấp và người nghèo thực hiện Đề án. Thành lập "Tổ quản lý Đề án sinh kế" ở cấp xã, để quản lý, tư vấn, hỗ trợ người nghèo xây dựng kế hoạch phát triển sinh kế phù hợp; thực hiện tốt phương châm "Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình".

PHA LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›