Bị ký HĐLĐ từng năm một, phải làm sao?

15:09 - 24/01/2018

Tôi làm việc ở trường từ năm 2012 đến tháng 8/2017. HĐLĐ của tôi ký với nhà trường từng năm một, sau khi tôi nghỉ chế độ thai sản xong thì nhà trường cắt HĐLĐ với tôi có đúng không?

 

Văn phòng tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 22 BLLĐ 2012 quy định:

1. HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) HĐLĐ không xác định thời hạn: HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) HĐLĐ xác định thời hạn: HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi HĐLĐ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; nếu không ký kết HĐLĐ mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều này trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c, khoản 1 điều này trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.

Như vậy, sau hai HĐLĐ một năm, HĐLĐ có thời hạn một năm lần thứ 3 của bạn đã trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Nhà trường chỉ được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với bạn theo quy định tại điều 38 BLLĐ 2012 khi bạn thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ; bạn bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục; do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

Tóm lại, theo thông tin bạn phản ánh, nhà trường đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật với bạn. Bạn có thể khởi kiện nhà trường ra tòa án nơi nhà trường có trụ sở để được bảo vệ quyền lợi.

(NAM DƯƠNG/Lao động)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›