Bình Thuận: Xem xét nâng mức hỗ trợ cho cộng tác viên trẻ em

06:37 - 05/11/2018

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 800 cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các thôn, bản, khu phố và đang hưởng mức hỗ trợ khá thấp.

 

Để khuyến khích, động viên cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm cho các cộng tác viên làm công tác trẻ em, UBND tỉnh có Tờ trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định tăng mức hỗ trợ cho cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố.

 

Trẻ em Bình Thuận ngày càng được quan tâm, chăm sóc tốt hơn.

 

Theo hướng dẫn của Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) thì đối tượng này có nhiệm vụ: Hỗ trợ người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, tham gia vào các hoạt động lập kế hoạch bảo vệ trẻ em. Cùng với đó là thực hiện thu thập số liệu và theo dõi tình hình trẻ em trên địa bàn được phân công phụ trách, hỗ trợ người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện hoạt động truyền thông về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phát hiện và báo cáo các trường hợp trẻ em bị xâm hại. Ngoài ra còn cung cấp và kết nối các dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý cũng như dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bóc lột, bỏ rơi hay trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệt cho từng trường hợp…

Thực tế thời gian qua ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ của cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, khu phố ngày càng nhiều. Trong khi đó việc nắm bắt thông tin về trẻ em được yêu cầu phải thường xuyên và kịp thời nhằm có giải pháp can thiệp, hỗ trợ mà nhất là các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần quan tâm theo quy định… Dù vậy đến nay, mức hỗ trợ cho đội ngũ cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, khu phố vẫn chưa được Trung ương ban hành chính sách quy định cụ thể.

Đối với Bình Thuận thì từ năm 2009, địa phương đã có quy định mức hỗ trợ cho đối tượng này là 50.000 đồng/người/tháng và đến năm 2013 nâng lên 100.000 đồng/người/tháng (theo Quyết định số 36, ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh). Tuy nhiên mức hỗ trợ như trên vào thời điểm hiện tại không còn phù hợp với tính chất công việc, không khuyến khích cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố gắn bó lâu dài nên cần tiếp tục xem xét, điều chỉnh.

 Về vấn đề này, mới đây UBND tỉnh đã có Tờ trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố trên địa bàn Bình Thuận. Đây cũng là cơ sở để địa phương thực hiện việc hỗ trợ cho đội ngũ liên quan trong thời gian tới, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội cũng như hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Theo đó khi Nghị quyết được ban hành, mức hỗ trợ sẽ được nâng lên 200.000 đồng/tháng cho mỗi cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố (tăng gấp đôi mức quy định hiện hành của UBND tỉnh). Với điều kiện tình hình ở Bình Thuận thì mỗi thôn, bản, khu phố duy trì 1 cộng tác viên tham gia, riêng những địa bàn trên 500 hộ gia đình có trẻ em, có thể bổ sung thêm 1 cộng tác viên.

Như vậy sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời rà soát điều chỉnh về điều kiện, tiêu chí lựa chọn công tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố cho phù hợp với hướng dẫn của Cục Trẻ em…

HẰNG LINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›