Bộ LĐ-TB&XH tích cực triển khai cải cách hành chính, ứng dụng CNTT

06:11 - 21/05/2019

Chiều 20/5, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã làm việc với Bộ LĐ-TB&XH về công tác hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Văn phòng Bộ.

 

Theo báo cáo về việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ; ứng dụng CNTT phục vụ công tác hành chính Văn phòng; tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 28-2018/QĐ-TTg, Bộ LĐ-TB&XH hiện đang sử dụng phần mềm eMolisa quản lý văn bản đi, đến, cho phép cập nhật thông tin, scan văn bản đi, đến đính kèm để phục vụ tra cứu trực tuyến và theo dõi đường đi của văn bản. Trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019 đã ban hành tổng số 11.425 văn bản, tiếp nhận 31.747 văn bản, trong đó có 3.969 văn bản điện tử đến; 2.343 văn bản điện tử đi. Toàn bộ đơn từ, khiếu nại, tố cáo về chính sách lao động, người có công được quản lý trên “phần mềm quản lý đơn khiếu nại” thuận tiện cho việc đăng nhập, tra cứu.

 

Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại buổi làm việc.

 

Bộ bố trí 5 phòng làm kho lưu trữ tài liệu, trong đó có trang bị đầy đủ giá, hộp đựng tài liệu, máy hút bụi, hút ẩm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, điều hòa, quạt thông gió.

Về kết quả thông tin báo cáo trong nội bộ cơ quan với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện xây dựng báo cáo chỉ đạo điều hành định kỳ hàng tháng, 6 tháng, một năm, báo cáo tình hình đời sống nhân dân, an sinh xã hội dịp nghỉ lễ, Tết và các báo cáo đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo Bộ. Xây dựng các Thông báo kết luận của Bộ trưởng trong các buổi họp giao ban Lãnh đạo các đơn vị; thông báo kết luận của Bộ trưởng, Thứ trưởng tại buổi làm việc với các địa phương và các đơn vị thuộc Bộ. Chất lượng báo cáo ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về thời gian, tiến độ.

Văn bản mật đi, đến có sổ quản lý, theo dõi riêng. Bộ và một số đơn vị thuộc Bộ có máy tính riêng, không nối mạng phục vụ cho việc soạn thảo, in ấn, quản lý văn bản mật và có tủ riêng, có khóa để quản lý tài liệu mật.

 

 

Từ năm 2018 đến nay, Bộ đã tiến hành gửi nhận văn bản điện tử tới Văn phòng Chính phủ, đảm bảo tất cả các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được xử lý song song giữ bản giấy và bản điện tử.

Bộ LĐ-TB&XH trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong công tác tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản. Bộ đã ký kết với Tổng Công ty viễn thông quân đội tiến hành nâng cấp, xây dựng hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tin gọn, hiệu quả. Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản điện tử chiếm 100% so với văn bản giấy.

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan triển khai các công việc liên quan đến hạ tầng phục vụ điều hành trực tuyến và gửi nhận văn bản có chữ ký điện tử.

 

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ kiểm tra công tác ứng dụng CNTT tại Bộ LĐ-TB&XH.

 

Bộ LĐ-TB&XH đang triển khai scan chữ ký của lãnh đạo Bộ, scan mẫu dấu của Bộ và tiến tới scan toàn bộ chữ ký của các cá nhân, mẫu dấu tổ chức được ủy quyền ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ. Triển khai việc ký văn bản điện tử trên eMolisa 6.0; Hướng dẫn sử dụng chứng thư số chuyên dùng và eMolisa 6.0 trong việc ký văn bản điện tử gửi lên Trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ đến các tổ chức, cá nhân liên quan….

Đánh giá công tác hành chính, ứng dụng CNTT tại Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH, Vụ trưởng Vụ Hành chính (Văn phòng Chính phủ) Nguyễn Quốc Việt ghi nhận và đánh giá cao công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT tại Bộ LĐ-TB&XH. “Thời gian quan, Bộ LĐ-TB&XH đã tích cực, đồng bộ triển khai công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT”, ông Nguyễn Quốc Việt nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Việt đề nghị: Văn phòng Bộ, TTTT cần tiếp tục hoàn thiện quy trình chuẩn tiếp nhận xử lý văn bản hành chính theo Trục liên thông văn bản điện tử. Đẩy nhanh tiến độ triển khai việc ký văn bản điện tử theo Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 14/01/2019 của Bộ nội vụ; Triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Triển khai đồng bộ Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định Quyết định 28/2018/QĐ-ttg, Thông tư 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Đồng thời, Chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ hành chính, tham mưu giúp việc lãnh đạo Bộ.

VÂN KHÁNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›