Bổ sung danh mục, điều chỉnh kế hoạch vốn ODA tỉnh Quảng Ngãi

09:21 - 08/11/2016

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch vốn ODA năm 2016 tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý bổ sung dự án Trường cao đẳng dạy nghề Việt Nam - Hàn Quốc, tỉnh Quảng Ngãi vào danh mục các dự án đầu tư công năm 2016.

Đồng thời, điều chỉnh giảm 43 tỷ đồng vốn ODA kế hoạch năm 2016 của Dự án Quản lý thiên tai WB5 để bổ sung vốn cho dự án Trường cao đẳng dạy nghề Việt Nam - Hàn Quốc, tỉnh Quảng Ngãi số tiền 37,7 tỷ đồng và dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên số tiền 5,3 tỷ đồng. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được bổ sung nêu trên đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Nguồn VPCP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›