Các cấp Hội Nông dân phối hợp dạy nghề cho 362.000 LĐ nông thôn

18:36 - 20/05/2018

Trong khoảng 5 năm gần đây (từ năm 2013- 2017), các cấp Hội đã phối hợp đào tạo, dạy nghề cho 362.000 lao động nông thôn.

 

Ảnh minh họa


Trong đó, trực tiếp đào tạo nghề cho 112.000 lao động; phối hợp với các tổ chức khác đào tạo nghề cho 250.000 lao động; tổ chức 51.500 lớp tập huấn cho gần 3 triệu lượt hội viên nông dân về tổ chức sản xuất theo hướng phát triển các tổ hợp tác, liên kết sản xuất, hợp tác xã kiểu mới gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới theo hướng công nghệ cao, an toàn và liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, các cấp Hội nông dân đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác để giúp cho 2.824.703 hộ, tín chấp vay 87.187 tỷ đồng thông qua 87.070 tổ vay vốn phát triển sản xuất.

 Hội Nông dân đã xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ các cấp Hội đạt trên 2.500 tỷ đồng. Số vốn này đã giúp 192.785 hộ vay thông qua gần 8.000 dự án phát triển sản xuất theo nhóm hộ.

Bộ NN và PTNT - Hội Nông dân Việt Nam – Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp về thực hiện mục tiêu 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020.

Trên cơ sở nghị quyết này, cả nước đã có 39 tỉnh ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên minh Hợp tác xã các tỉnh; 15 tỉnh đang trình UBND phê duyệt chương trình phối hợp. 
Theo đó, duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của khoảng 4.400 hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả của năm 2017; trong đó, có 1.500 hợp tác xã ứng dụng công nghệ. Nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã chưa hiệu quả để có trên 5.400 hợp tác xã hoạt động hiệu quả (trong tổng số gần 7.200 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém hiện nay). Thành lập mới và tạo điều kiện cho 5.200 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

NGUYỄN THANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›