Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung:

Tăng cường dân vận trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia

18/11/2017 00:18

"Tư tưởng dân vận phải đi sâu vào an sinh xã hội thì mới giải quyết được bền vững và hiệu quả hai chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững và chương trình Nông thôn mới", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định.

Chiều ngày 17/11, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ LĐ-TB&XH về việc thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG). Tham gia Đoàn công tác có Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư Trần Thị Bích Thủy, đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Ban Dân vận Trung ương. 

Tăng cường dân vận trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia - Ảnh 1

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung và ông Thào Xuân Sùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương (phải) chủ trì buổi làm việc

 

Tư tưởng dân vận phải đi sâu vào an sinh xã hội

Nhận thức rõ công tác dân vận có vai trò quan trọng trong việc tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; huy động sức mạnh tổng hợp, sự đồng thuận của nhân dân, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành… Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá, hai chương trình MTQG, bản chất cũng là dân vận, để thực hiện ổn định xã hội, ASXH được tốt.

Tư tưởng dân vận phải đi sâu vào an sinh xã hội thì mới giải quyết được bền vững và hiệu quả hai chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và chương trình Nông thôn mới. 

Trong thời gian qua, với sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, sự hỗ trợ của các Bộ, cơ quan Trung ương và sự cố gắng của Bộ LĐ-TB&XH đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ về xây dựng, phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện đã được giao về các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020.

Việc thực hiện các nội dung về thông tin truyền thông trong các chương trình này không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển ngành, mà còn đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác dân vận của Đảng nói riêng.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Bộ LĐ-TB và XH đã tham mưu Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký ban hành Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 phối hợp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trên cơ sở đó, hằng năm, Bộ xây dựng phương án phân bổ vốn cho MTTQ và các thành viên để thực hiện các hoạt động tập huấn, xây dựng, nhân rộng mô hình, sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực cộng đồng; đồng thời tổ chức giám sát và phản biện xã hội từ việc xác định đối tượng thụ hưởng, ban hành các văn bản chính sách đến việc tổ chức thực thi các chính sách và chương trình giảm nghèo.

Bộ đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc huy động nguồn lực và vận động, tuyên truyền, triển khai, thực hiện các chính sách, xây dựng các mô hình giảm nghèo cụ thể, hiệu quả hơn, nhiều hộ nghèo được hỗ trợ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể.

Tăng cường dân vận trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia - Ảnh 2

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá các kết quả đạt được của 2 chương trình Mục tiêu quốc gia

 

Theo báo cáo, về kết quả giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 8,23%, giảm 1,67% so với cuối năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo còn 44,93%, giảm 5,5%, so với cuối năm 2015; đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Dự kiến đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 7% (giảm 1,3% so với cuối năm 2016) đạt mục tiêu đề ra theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tốt đẹp

Song song, Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Bộ LĐ-TB&XH đã báo cáo Đoàn công tác của Ban dân vận Trung ương về quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2009 đến nay.

Theo đó, Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 29/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, với mục tiêu là đào tạo nghề các trình độ cho 11 triệu lao động nông thôn, trong đó hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 6,54 triệu người; đào tạo bồi dưỡng cho khoảng 1 triệu lượt cán bộ, công chức xã, cùng với 3 nhóm chính sách, 5 nhóm giải pháp và 8 nhóm hoạt động và để triển khai thực hiện.

Tăng cường dân vận trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia - Ảnh 3

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Qua đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và góp phần tích cực vào công tác dân vận của Đảng và Nhà nước.

“Tính chung giai đoạn 2010 - 2017, đã có trên 6 triệu lao động nông thôn được học các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên để tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, bằng 55%; trong đó, có 3,8 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng, bằng 58,1% mục tiêu của Quyết định 1956 đến năm 2020. Số người học nghề là lao động nữ, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách đều tăng hàng năm và vượt chỉ tiêu đề ra”, ông Trương Anh Dũng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Thào Xuân Sùng, đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đã tham mưu kịp thời, đúng đắn, nhất là lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, các chính sách về lao động việc làm, đào tạo nghề đã đưa một lực lượng thanh niên trở lại nông thôn, hình thành một bộ phận công nhân làm nông nghiệp trình độ cao, và đây cũng chính là đội ngũ giúp xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững.

Đồng thời, ông Sùng cũng đánh giá cao Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền có hiệu quả góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội trong việc thực hiện 2 chương trình MTQG này…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, thực tiễn thành công của chính sách giảm nghèo đã khẳng định đường lối, quan điểm xuyên suốt của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị, là chính sách ưu tiên hàng đầu và là nỗ lực rất lớn của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp cùng với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức trong nước, tổ chức quốc tế… và sự nỗ lực của chính bản thân người nghèo.

Do đó, Bộ trưởng cho rằng, để làm tốt hơn nữa 2 chương trình MTQG, cần tăng cường tuyên truyền hơn nữa về công tác dân vận của chính quyền trong tham gia thực hiện Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, phổ biến các mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới...

NGUYỄN THANH

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật