Cao Bằng: Hơn 10.000 hộ gia đình người có công được hỗ trợ nhà ở

06:51 - 28/04/2018

Theo thống kê của Sở Xây dựng Cao Bằng, toàn tỉnh có 10.223 hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí 299,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ xây mới 4.737 nhà; sửa chữa 5.486 nhà.

 

 

Hết giai đoạn 1, đã có 949 hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí 37 tỷ 940 triệu đồng, trong đó có 948 hộ xây mới và 1 hộ sửa chữa. Giai đoạn 2 còn 9.274 hộ chưa được hỗ trợ, gồm có 3.789 hộ xây mới; 5.485 hộ sửa chữa. Trong số các hộ chưa được hỗ trợ có 222 hộ được bổ sung danh sách sau ngày 31/5/2017.

Đầu năm 2018, Trung ương đã cấp kinh phí hỗ trợ về tỉnh và UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các huyện, Thành phố theo Quyết định số 78/QĐ-UBND, ngày 26/1/2018 với số tiền 255 tỷ 060 triệu đồng (hỗ trợ cho 9.052 hộ). Đối với 222 hộ được bổ sung danh sách sau ngày 31/5/2017 sẽ không được Trung ương hỗ trợ, các huyện, Thành phố sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ.

Hiện nay, kinh phí hỗ trợ của Trung ương đã được phân bổ đến các huyện, Thành phố, song do các địa phương chưa thống kê đầy đủ các đối tượng được hỗ trợ nên đến hết ngày 23/4/2018 các huyện, Thành phố chưa thực hiện giải ngân theo quy định.

CHÂU ANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›