Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Vũng Áng lập kỷ lục về thu ngân sách

14:31 - 03/01/2019

Năm 2018 Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) thu ngân sách thuế xuất nhập khẩu đạt gần 6 ngàn tỉ đồng, chiếm khoảng ½ tổng thu ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh.

 Hải quan Vũng Áng kiểm tra làm các thủ tục XNK

Theo số liệu báo cáo của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Vũng Áng: Trong năm 2018 đơn vị này đã triển khai đồng bộ các giải pháp chuyên môn nghiệp vụ nhằm thu hút doanh nghiệp, tăng cường nguồn thu ngân sách nhà nước; coi công tác thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, quản lí rủi ro trong thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho XNK và xuất nhập cảnh (XNC); thực hiện tốt chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến XNK…

Trong năm 2018, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Vũng Áng đã làm thủ tục đăng kí 4.258 tờ khai với 27 doanh nghiệp tham gia; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,5 tỷ USD; làm thủ tục cho 523 lượt tàu nhập cảnh và 533 lượt tàu xuất cảnh; xử phạt hành chính 249 vụ (số tiền phạt 4,9 tỷ đồng)… Kết quả tính đến ngày 31/12/2018 đơn vị đã thu ngân sách được 5.789,2 tỷ đồng. Đây được coi là con số kỷ lục từ trước tới nay tại Cửa khẩu Cảng Vũng Áng.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›