Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện

Cần phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác tri ân

18:19 - 07/06/2018

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng qua hệ thống bưu điện diễn ra vào ngày 7/6.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Cùng tham dự Hội nghị sơ kết về phía Bộ LĐ-TB&XH có: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Phạm Quang Phụng; Cục trưởng Cục NCC Đào Ngọc Lợi; đại diện Bộ Tài chính, đại diện Sở LĐ-TB&XH 6 tỉnh thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp NCC qua bưu điện. Về phía Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) có ông  Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng thành viên; lãnh đạo Tcty và bưu điện một số tỉnh thành.

Hơn 90% đối tượng NCC hài lòng về cách chi trả mới

Báo cáo về công việc thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng qua hệ thống bưu điện, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ LĐ-TB&XH) Trịnh Duy Chấn cho biết, việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện theo mô hình 3 bên thông qua việc ký hợp đồng trách nhiệm chi trả giữa Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã và cán bộ chi trả.

Hiện công tác  chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng qua hệ thống Bưu điện đã được triển khai thí điểm tại 6 địa phương là TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, các tỉnh Đắk Nông, Quảng Nam, Đồng Nai, Bắc Kạn.

Cụ thể tại tỉnh Quảng Nam đã thực hiện thí điểm chi trả tất cả các loại trợ cấp, phụ cấp ưu đãi NCC với cách mạng trên phạm vi toàn tỉnh từ tháng 8/2015 (trừ trợ cấp ưu đãi giáo dục do phòng LĐ-TB&XH chi trả). Trong năm 2017, tổng số lượt đối tượng chi trả 691.330 lượt với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, số lượt đối tượng đã trả 689.852 lượt với số tiền hơn 999 tỷ đồng. Số lượt đối tượng còn phải trả cuối năm là 1.478 lượt với số tiền 1,5 tỷ đồng, bằng 0,21% tổng số lượt đối tượng phải chi trả.

Đánh giá mức độ hài lòng về cách chi trả mới này tại Quảng Nam cho thấy: Có 97,03% đối tượng được khảo sát đánh giá phương án phù hợp; về thái độ phục vụ có 78,82% đánh giá rất tốt, 20,06% đánh giá tốt; về tinh thần trách nhiệm của nhân viên bưu điện có 91,3% đánh giá có tinh thần trách nhiệm…

Tại tỉnh Đăk Nông thực hiện thí điểm chi trả tất cả các loại trợ cấp tại 6/8 phòng LĐ-TB&XH. Đối với Phòng LĐ-TB&XH Gia Nghĩa và Tuy Đức chỉ áp dụng chi trả trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2017. Tổng số lượt đối tượng phải chi trả 18.832 lượt với số tiền 34,3 tỷ đồng, đã chi trả trợ cấp cho 18.222 lượt đối tượng với số tiền 33,3 tỷ đồng, cuối năm còn phải chi trả 610 lượt với số tiền hơn 1 tỷ đồng, bằng 3,24% tổng số lượt đối tượng phải trả.

 

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

 

Tp. Đà Nẵng thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp hàng tháng trên phạm vi toàn Thành phố  từ tháng 11/2017. Tổng đối tượng chi trả 21.250 người, trong 2 tháng 11 và 12 năm 2017, số lượt đối tượng phải chi trả là 42.500 lượt với số tiền hơn 59,1 tỷ đồng, số lượt đối tượng đã chi trả là 42.074 lượt với số tiền 58,5 tỷ đồng, số còn phải chi trả là 426 lượt đối tượng với số tiền 688,8 triệu đồng, bằng 1% tổng số lượt đối tượng phải chi trả trong thời gian thực hiện thí điểm. Đánh giá về mức độ hài lòng của các đối tượng cho thấy gần 100% cho rằng thủ tục chi trả qua Bưu điện phù hợp.

Tỉnh Bắc Kạn thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp ưu đãi giáo dục và điều dưỡng từ tháng 4/2017 tại 3 huyện, đến tháng 7/2017 triển khai toàn tỉnh. Tổng số lượt đối tượng phải chi trả là 16.252 lượt với số tiền hơn 29,5 tỷ đồng, số lượt đối tượng đã chi trả 16.233 lượt với số tiền 29,5 tỷ đồng, số lượt đối tượng còn phải trả cuối năm là 19 lượt với số tiền 36,1 triệu đồng, bằng 0,12% tổng số lượt đối tượng phải trả. Có 91,8% đánh giá rất hài lòng và hài lòng; 7,6% không hài lòng (còn khoảng 299 đối tượng không hài lòng) và ý kiến khác 0,58%.

Tại tỉnh Đồng Nai thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp hàng tháng tại thành phố Biên Hòa từ tháng 11/2016. Trong năm 2017, tổng số lượt đối tượng phải chi trả 56.343 lượt với số tiền 92,9 tỷ đồng, tổng số lượt đã chi trả là 54.554 lượt với số tiền hơn 89,2 tỷ đồng, số lượt đối tượng còn phải trả cuối năm 1.789 lượt với số tiền 3,7 tỷ đồng, bằng 3,18% tổng số lượt đối tượng phải chi trả. Đánh giá về mức độ hài lòng tại địa phương này cho thấy, có 96,4% người được khảo sát đánh giá thời gian chi trả trước ngày 10 hàng tháng là phù hợp; 78,2% đánh giá thái độ phục vụ của nhân viên Bưu điện là rất tốt, 91% đánh giá nhân viên bưu điện có tinh thần trách nhiệm...

 

Tránh tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”

Là một trong 4 tỉnh của cả nước được chọn thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp NCC qua hệ thống bưu điện, phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam Lê Sáu cho rằng, mô hình chi trả mới này tách việc chi trả chế độ với công tác quản lý đối tượng góp phần giảm công việc cho cán bộ chi trả xã, phường có thời gian để tập trung cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời việc nghiên cứu, hướng dẫn chế độ chính sách. Tách bạch trong việc chi trả và tham mưu hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho đối tượng, tránh được những tiêu tiêu cực có thể xảy ra, trong việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội thảo.


Đồng quan điểm, đại diện tỉnh Đăk Nông cho rằng với mô hình chi trả này sẽ đảm bảo an toàn các nguồn tiền chi trả do cơ quan LĐ-TB&XH quản lý, công tác an toàn tiền mặt tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, chuyên nghiệp. Mô hình chi trả qua hệ thống bưu điện đảm bảo tính chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả, minh bạch, kịp thời đúng đối tượng. Cùng với việc chi trả trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội và chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống bưu điện tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng cả hai chế độ không phải đi lại nhiều.

Tuy nhiên, theo đại diện tỉnh Đăk Nông, những khó khăn của cách chi trả này do cán bộ bưu điện chưa biết rõ đối tượng, không nắm hết được chính sách ưu đãi NCC với cách mạng nên khi đối tượng có thắc mắc không giải thích được. Thậm chí có những chính sách giải thích không rõ gây hiểu lầm thông tin cho đối tượng chính sách. Hơn nữa, cơ quan bưu điện chỉ đơn thuần chi trả trợ cấp, chưa gắn với công tác quản lý đối tượng, chưa nắm bắt được tâm tư, tình cảm đối tượng dẫn tới còn tình trạng báo giảm đối tượng chưa kịp thời.

Nhiều đại biểu khác cũng bày tỏ băn khoăn khi cho rằng, số đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi NCC và số tiền chi trả rất lớn nhưng nhân viên bưu điện chưa biết rõ đối tượng, không nắm được hết các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Việc chi trả chưa gắn được với việc tuyên truyền, giải thích khi có thay đổi, điều chỉnh chế độ và các quy định mới về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; chưa gắn được với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng với thực hiện chính sách.

Đối với các trường hợp đối tượng ốm đau hoặc vì lý do nào đó không đến được nơi chi trả để nhận trợ cấp, nhân viên bưu điện rất khó tìm đến tận nhà để chi trả, phải có cán bộ phụ trách xã, phường phối hợp mới thực hiện được, do vậy tỷ lệ đối tượng chưa nhận trợ cấp cuối năm rất cao.

*Chi trả còn là tri ân 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ LĐ-TB&XH) Phạm Quang Phụng cho rằng, chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng khác với các đối tượng xã hội khác, đòi hỏi công tác chi trả phải thực hiện đầy đủ, kịp thời gắn với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Công tác chi trả này không chỉ đơn thuần là phát tiền cho đối tượng mà còn là hành động tri ân NCC, vì vậy cán bộ bưu điện cần hiểu chính sách, nắm bắt tâm tư nguyện vọng đối tượng.

Theo Cục trưởng Cục NCC Đào Ngọc Lợi, cách chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua bưu điện phù hợp chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên trong thế triển khai còn nhiều khó khăn vướng mắc cần khắc phục. Với lĩnh vực NCC chính sách thường xuyên thay đổi, vì vậy cán bộ bưu điện phải nắm được những thay đổi về mức trợ cấp của từng đối tượng để giải thích cho NCC. Bưu điện và ngành LĐ-TB&XH cần có sự phối hợp chặt chẽ.

 “Người Việt Nam có quan niệm “của cho không bằng cách cho" vì vậy riêng quà của Chủ tịch nước tặng NCC vào các dịp lễ tết phải trực tiếp do cán bộ ngành LĐ-TB&XH trao tận tay các đối tượng” – Ông Đào Ngọc Lợi đề xuất.

 

Cục trưởng Cục NCC Đào Ngọc Lợi yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa bưu điện và ngành LĐ-TB&XH trong thực hiện chi trả trợ cấp NCC.


 Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) Phạm Anh Tuấn cho rằng, việc chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua bưu điện là công việc lớn cần sự đồng thuận rất cao của người dân và các cấp, ngành. Trong thời gian tới Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ  tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chi trả, thực hiện chế độ ưu đãi NCC  tại địa phương. Tăng cường công tác giám sát định kỳ và đột xuất, đảm bảo thực hiện đạt kết quả tốt nhất theo quy trình và Đề án chi trả, không để xảy ra sai sót, thực hiện đúng quy định của Nhà nước về thực hiện chế độ đối với NCC. Đồng thời VNPost sẽ phối hợp ngành LĐ-TB&XH làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Ông Tuấn cũng khẳng định sẽ giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế để công tác chi trả ngày càng tốt hơn. Ông bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của Bộ LĐ-TB&XH và các tỉnh để triển khai thành công chương trình.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, việc chi trả trợ cấp NCC qua bưu điện là sự khẳng định mục tiêu Chính phủ phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính nâng cao chức năng nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức. Đồng thời giảm nhiệm vụ cho công chức, cán bộ ngành để họ có nhều thời gian cho nhiệm vụ đóng góp xây dựng chính sách, thể chế. Bên cạnh đó với hình thức mới này cũng đã đảm bảo an toàn tiền chi trả đối tượng vì bưu điện rất có kinh nghiệm về dịch vụ chi trả. Điều này cũng giúp cán bộ ngành LĐ-TB&XH tránh những sai sót trong triển khai, phòng ngừa trục lợi chính sách.

“Từ thực tế triển khai cho thấy nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 bên, chúng ta không chỉ thực hiện chi trả kịp thời, đúng đối tượng mà còn làm tốt công tác tri ân NCC. Trên tinh thần phục vụ nếu có sai phải chấn chỉnh ngay. Các địa phương cần nghiên cứu, đánh giá kỹ mô hình chi trả này sau đó nhân rộng trên tình thần xung phong của các địa phương nhưng phải thận trọng tránh sai sót. Khảo sát cho thấy tỷ lệ hài lòng với cách chi trả qua bưu điện rất cao, nhưng vẫn còn một tỷ lệ nhỏ chưa hài lòng. Tuy là tỷ lệ nhỏ nhưng chúng ta phải hết sức chú ý đến để làm ngày càng tốt hơn” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

NGUYỄN SÍU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›