Vì một tin nhắn mà bạn gái 10 năm bỗng "dứt áo ra đi"

Sau khi anh nói thế thì cô lẳng lặng nói rằng: "Chia tay đi anh" mà không nói lý do. Cô gái đã chuyển chỗ ở, mất bao nhiêu năm thương nhớ anh vẫn không tài nào tìm thấy cô ấy. Cho đến khi...

03/07/2020 07:16

Vì một tin nhắn mà bạn gái 10 năm bỗng "dứt áo ra đi"