Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

10/08/2018 16:04

Bộ VHTTDL vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12 của Chính phủ về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ VHTTDL.

 

Chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc - Ảnh 1Bộ VHTTDL triển khai chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Ảnh minh họa.


Theo đó, mục đích nhằm quán triệt, tuyên truyền nội dung của chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến các cơ sở giáo dục thuộc Bộ VHTTDL, tạo động lực cho học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng đạo đức cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ VHTTDL trong việc thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Kế hoạch cũng nêu những yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp để triển khai như: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của chính sách; phát hiện, tổng hợp danh sách sinh viên thuộc đối tượng thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ trong và ngoài nước; đánh giá tình hình thực hiện quy trình phát hiện, theo dõi sinh viên xuất sắc, cán bộ kho học trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước.

Theo Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng, triển khai kế hoạch này.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chính sách thu hút đến các học sinh, sinh viên và cha, mẹ học sinh, sinh viên; Tổ chức việc phát hiện, bồi dưỡng, lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ định kỳ hằng năm; Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch về Bộ qua Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Đào tạo.

Kế hoạch cũng nêu việc chủ động tổ chức tuyên truyền về chính sách thu hút trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền về chính sách phát hiện, thu hút, theo dõi, tổng hợp và triển khai Kế hoạch này.

toquoc.vn

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật