Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2017:

Chốt mục tiêu GDP 2017 tăng 6,7%

07/11/2016 21:06

Với 85,02% (420/428 ĐBQH) đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành chiều nay (07/11), QH đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2017.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1- 1,5%

Nghị quyết nêu mục tiêu tổng quát năm 2017 là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. 

Chốt mục tiêu GDP 2017 tăng 6,7% - Ảnh 1

Trong đó, tốc độ tăng GDP năm 2017 cần đạt khoảng 6,7%, xuất khẩu tăng 6- 7%, nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP. Với chỉ tiêu này, tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát năm 2017 vẫn được đưa ra bằng với mục tiêu 2016, trong khi chỉ tiêu về xuất khẩu đã được điều chỉnh thấp hơn... 

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1- 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ lao động (LĐ) qua đào tạo đạt 55- 57%, trong đó tỷ lệ LĐ qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ đạt 22,5%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%.

Thừa ủy quyền đọc dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2017, Phó tổng thư ký QH Hoàng Thanh Tùng cho biết, để đạt mục tiêu QH yêu cầu Chính phủ phải thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát và phát triển thị trường mua bán nợ không để phát sinh thêm nợ xấu bên cạnh mục tiêu xử lý hiệu quả nợ xấu; quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, vàng… Dù dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng lên mức 40 tỷ USD nhưng Chính phủ cần phấn đấu tăng cao hơn con số hiện có. 

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đề ra mục tiêu cụ thể đối với từng bộ ngành, địa phương, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phấn đấu năm 2017 đạt các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tối thiểu bằng mức trung bình của ASEAN-4.

Trong quan hệ thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu gắn với xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu; Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hội nhập, tham gia hiệu quả Cộng đồng ASEAN và các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với các dịch vụ y tế, giáo dục... gắn với hỗ trợ đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Ưu tiên nguồn lực cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS

Về triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết nêu rõ ưu tiên nguồn lực cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS; chú trọng huy động các nguồn lực phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công với cách mạng. Phát triển thị trường LĐ, tập trung phát triển, nâng cao chất lượng dạy nghề, thực hiện phân luồng đào tạo nghề; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống BHXH, trợ giúp xã hội... 

Một số đại biểu QH có ý kiến đề nghị nhấn mạnh yêu cầu thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều và các chương trình mục tiêu về an sinh xã hội; sửa lại một số nội dung về giáo dục, đào tạo, y tế, lao động, việc làm cho rõ hơn. Về các ý kiến này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh cho rằng các nội dung về giảm nghèo và bảo hiểm y tế đã được thể hiện toàn diện trong 2 Nghị quyết của QH khóa XIII (NQ 76/2014/QH13 đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và NQ 68/2013/QH13 đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân), do đó tiếp thu một số nội dung và hoàn thiện như dự thảo Nghị quyết.

Chốt mục tiêu GDP 2017 tăng 6,7% - Ảnh 2

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

 

Chính phủ cũng được yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tập trung vào 3 trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và ngân hàng; triển khai hiệu quả bồi thường sau sự cố ô nhiễm môi trường biển và hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2017 một số ý kiến đại biểu QH đề nghị tính toán tính khả thi trong bối cảnh năm 2016 hạn hán, xâm ngập mặn sẽ tác động tới 2017. Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế - Vũ Hồng Thanh cho biết, trong bối cảnh môi trường đầu tư kinh doanh hoàn thiện, chưa kể năm tới sẽ thực hiện đồng bộ các kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công, tái cơ cấu lại nền kinh tế 2016 - 2020 và sử dụng hiệu quả các nguồn lực… thì việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng không quá khó khăn. 

Cùng với đó, Nghị quyết nêu rõ quan tâm bố trí vốn đầu tư công cho xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, các địa phương chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển; phát triển thị trường lao động, tập trung phát triển, nâng cao chất lượng, thực hiện phân luồng giáo dục nghề nghiệp; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và kỹ năng nghề để nâng cao năng suất lao động trong từng ngành. Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch lao động sang các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, đồng thời tăng năng suất lao động nội ngành, phấn đấu nâng tỷ lệ này theo Nghị quyết của Quốc hội giai đoạn 2016-2020; Thực hiện tốt chính sách người có công, đồng bào DTTS; quan tâm công tác chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình, trẻ em, thanh thiếu niên, bình đẳng giới, thể dục, thể thao. Hoàn thiện các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Về thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và cải cách tiền lương; rà soát việc bổ nhiệm cấp phó và chức danh hàm, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2017. 

Cơ quan thường trực Quốc hội sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu vẫn xin giữ nguyên mục tiêu GDP 2017 là 6,7%.

 

"Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017", Nghị quyết kêu gọi.

THANH NHUNG

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật
Ngắm nhìn con đường hoa mười giờ 'đẹp nhất' Miền Tây Ngắm nhìn con đường hoa mười giờ 'đẹp nhất' Miền Tây
Nhiều người bất ngờ, khi vô tình đi ngang qua con đường hoa mười giờ giữa ruộng lúa xanh ngắt ở Gò Công, Tiền Giang.
 • Luật Báo chí là hành lang pháp lý quan trọng

  Luật Báo chí là hành lang pháp lý quan trọng

  Chiều 7/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật Báo chí năm 2016. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 • Việt Nam xếp thứ 75 thế giới về chỉ số thịnh vượng

  Việt Nam xếp thứ 75 thế giới về chỉ số thịnh vượng

  Viện nghiên cứu Legatum ở London xếp Việt Nam hạng 75 thế giới, trong báo cáo thường niên về chỉ số thịnh vượng toàn cầu lần thứ 10, vừa công bố ngày 3/11.

 • Dự luật quản lý Ngoại thương: Lo ngại “đẻ” ra nhiều loại giấy phép mới

  Dự luật quản lý Ngoại thương: Lo ngại “đẻ” ra nhiều loại giấy phép mới

  Ngày 7/11, Quốc hội (QH) thảo luận về dự án Luật quản lý Ngoại thương. Chủ tịch Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc (ĐBQH Thái Bình) nhìn nhận, dự luật “ôm đồm” quá nhiều nội dung không cần thiết, vô tình khoác thêm nhiều “tròng” quản lý mới và hạn chế quyền tự do kinh doanh của các thương nhân, đồng thời ông cũng bày tỏ lo ngại sẽ “đẻ” ra nhiều loại giấy phép mới.

 • Cựu sếp PVTex Vũ Đình Duy được nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nâng đỡ thế nào?

  Cựu sếp PVTex Vũ Đình Duy được nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nâng đỡ thế nào?

  Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi rời ghế Tổng giám đốc PV Tex, nguyên TGĐ PV Tex Vũ Đình Duy đã liên tục được cất nhắc nhiều chức vụ mới, dù ngồi chưa ấm chỗ. Việc bổ nhiệm cất nhắc này không ai khác chính là cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Thậm chí Vũ Đình Duy còn được vị cựu bộ trưởng này bổ nhiệm giữ chức vụ ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất trước một ngày khi ông này rời nhiệm sở nghỉ chế độ. Vậy Vũ Đình Duy có mối quan hệ thâm tình gì với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng?