Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

15:43 - 20/09/2018

Bộ Xây dựng vừa ban hành công văn 348/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Theo đó, chủ đề Tháng hành động năm 2018 là “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018.

 

Việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 mục đích nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thòi các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông trong cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và nội dung hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên các phương tiện thông tin truyền thông với các hình thức phù hợp với các nhóm đổi tượng như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị.Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động; trao đổi, chia sẻ kiến thức và đề xuất các chính sách triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em: diễn đàn “Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới”, “Lồng ghép giới trong xây dựng và thực thi pháp luật”, “Đối thoại chính sách, pháp luật về bình đẳng giới”...; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tổ chức các hoạt động lưu văn hóa, thể thao, sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ trong cơ quan, đơn vị về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2018, nhằm tạo động lực cho nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, nữ học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018 của ngành Xây dựng. Phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức các chiến dịch truyền thông tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; sản xuất và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; thu hút nam giới tham gia thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới, chia sẻ công việc và trách nhiệm gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong gia đình và xã hội. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong ngành Xây dựng có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên các lĩnh vực có nguy cơ bất bình đẳng giới cao và quan tâm đến lao động nữ, nữ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Tháng hành động, tình hình thực hiện pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ trong cơ quan, đơn vị.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện theo nội dung hướng dẫn trên. Báo cáo kết quả hoạt động Tháng hành động năm 2018 gửi về Bộ Xây dựng  trước ngày 20/12/2018.

NGUYỄN SÍU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›