Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Giảm nghèo đạt chỉ tiêu ở mức cao, kiềm chế hiệu quả tái nghèo

Giảm nghèo đạt chỉ tiêu ở mức cao, kiềm chế hiệu quả tái nghèo

"...duy trì được kết quả giảm nghèo đạt chỉ tiêu Quốc hội giao ở mức cao, kiềm chế có hiệu quả tái nghèo"- Đây là thành tựu nổi bật của Chương trình giảm nghèo bền vững 2016- 2020 được nêu trong Báo cáo thẩm tra Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số...