Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng

21/03/2017 09:47

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kết hoạch số 884/KH-UBND thực hiện đẩy mạnh công tác phòng, chống mại dâm (PCMD) năm 2017. Trong đó xác định các mục tiêu xây dựng một mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng.

 

Mục đích của kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác PCMD nhằm giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội; Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống hòa nhập cộng đồng bền vững. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chứa chấp, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm nhằm giảm tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm.

 

 Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng - Ảnh 1 Xây dựng một mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng

 

Đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống mại dâm và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tiêu cực, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, quản lý địa bàn, can thiệp làm giảm tác hại của tệ nạn mại dâm.

Mục tiêu cụ thể đề ra là, 75% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; 50% các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo; dạy nghề cho lao động nông thôn; chương trình việc làm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm mua bán người…

Các huyện, thành, thị triển khai thực hiện được các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.  Xây dựng 1 mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm tại cộng đồng; 

Thường xuyên cập nhật thông tin về phòng, chống mại dâm và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp tỉnh. Phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm.

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về phòng chống tệ nạn mại dâm; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội tại địa bàn cơ sở;

Đồng thời xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong PCMD; đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm.

HẠNH NGUYÊN

Bình luận của bạn về bài viết...
Video nổi bật