Con thương binh được hỗ trợ vay vốn khi muốn đi XKLĐ?

06:16 - 07/09/2018

Hỏi: Tôi năm nay 26 tuổi, là con thương binh hạng 4/4 tỷ lệ thương tật 21%. Tôi được biết tôi thuộc đối tượng được vay vốn với lãi suất ưu đãi khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tôi xin hỏi tôi sẽ được vay mức tối đa bao nhiêu, và cách làm hồ sơ vay vốn như thế nào?

 

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo khoản 2 điều 20 Luật Việc làm năm 2013 thì người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Nhà nước hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về Việc làm:

Điều 36. Mức vay

Mức vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 37. Điều kiện bảo đảm tiền vay

Đối với mức vay trên 50 triệu đồng, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Thời hạn vay vốn

Thời hạn vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 39. Lãi suất vay vốn

1. Lãi suất vay vốn ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định.

2. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 40. Lập hồ sơ vay vốn

1. Người lao động có nhu cầu vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lập hồ sơ vay vốn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi cư trú.

2. Hồ sơ vay vốn:

a) Giấy đề nghị vay vốn theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư trú hợp pháp;

b) Bản sao giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này;

c) Bản sao hợp đồng ký kết giữa người lao động với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

d) Bản sao hộ chiếu còn thời hạn của người lao động;

đ) Các giấy tờ có liên quan đến tài sản bảo đảm (nếu có).

Điều 41. Thẩm định, phê duyệt vốn vay

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương tổ chức thẩm định và phê duyệt. Nếu không ra quyết định phê duyệt thì Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương thông báo cho người lao động bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy bạn là con thương binh hạng 4/4 tỷ lệ thương tật 21% nên bạn sẽ được Nhà nước hỗ trợ vay vốn 100% khi có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hồ sơ vay vốn mời bạn xem lại Điều 40 của Thông tư  trên.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›