Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cần đào tạo gấp 1.000 chuyên gia công nghệ số

Phát biểu tại Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 23, Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cần tập trung đào tạo 1.000 cán bộ chuyên gia về chuyển đổi số, phân bổ ở tất cả các ban, bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp, là lực lượng nòng cốt để dẫn dắt và lan toả.

24/08/2019 14:09

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cần đào tạo gấp 1.000 chuyên gia công nghệ số