Trao giải Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc năm 2019

Hội thi do T.Ư Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội Vụ, UBND tỉnh An Giang và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức.

05/11/2019 05:53

Trao giải Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc năm 2019