Facebook ban hành bộ tiêu chuẩn cộng đồng, thông tin vi phạm sẽ bị gỡ bỏ

Ông Simon Harari, Giám đốc phụ trách Chính sách nội dung, Facebook Châu Á Thái Bình Dương đã có những chia sẻ với giới báo chí Việt Nam về bộ tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook.

19/06/2019 09:13

Facebook ban hành bộ tiêu chuẩn cộng đồng, thông tin vi phạm sẽ bị gỡ bỏ