Những vật cản sóng Wi-Fi

Bề mặt kim loại, đồ nội thất, tường nhà sẽ khiến sóng Wi-Fi không đạt tốc độ truyền như ban đầu.

09/11/2019 10:19

Những vật cản sóng Wi-Fi