Sao Thủy sắp đi qua Mặt Trời

Vào 19h35h hôm nay (giờ Hà Nội), sao Thủy sẽ di chuyển ngang qua đĩa Mặt Trời. Sự kiện thiên văn hiếm gặp này 13 năm nữa mới lặp lại.

11/11/2019 15:14

Sao Thủy sắp đi qua Mặt Trời