Đại dịch Covid 19 - Lời cảnh báo cho loài người hiện đại

Hiện tại, Đại dịch Covid-19 đang là nỗi sợ hãi của toàn nhân loại. Với tốc độ lây lan và ảnh hưởng tới toàn cầu, virus corona không chỉ đến dịch tễ mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị và xã hội. Đến những cường quốc như Trung Quốc, Mỹ, Italy, Đức... cũng đang trải qua hứng chịu những hậu quả nặng nề từ chủng virus này. Nhưng ẩn sau mối nguy hại toàn cầu này, Corona cũng đang gửi đến chúng ta những lời cảnh báo về con người và Trái đất.

07/04/2020 07:07

Đại dịch Covid 19 - Lời cảnh báo cho loài người hiện đại