Năm mới, cần chú ý vệ sinh thay thế định kỳ 4 bộ lọc trên xe hơi

Bộ lọc gió động cơ, Bộ lọc gió điều hòa, Bộ lọc dầu động cơ và Bộ lọc nhiên liệu là 4 bộ lọc cần vệ sinh và thay thế định kỳ trên xe hơi mà bạn cần theo dõi và chăm sóc.

11/12/2019 15:48

Năm mới, cần chú ý vệ sinh thay thế định kỳ 4 bộ lọc trên xe hơi