Quảng Trị: Nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, việc làm và bảo đảm ASXH

10:27 - 16/01/2019

Dạy nghề, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) là những nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện. Báo Dân Sinh xin giới thiệu bài viết “Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” của ông Phan Văn Linh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh.

Ông Phan Văn Linh - Giám đốc Sở LĐ - TB&XH Quảng Trị

Năm 2018, Sở LĐ - TB&XH Quảng Trị đã xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của Sở gồm: 11 mục tiêu, chỉ tiêu, 148 nội dung công việc trọng tâm về các lĩnh vực công tác của ngành LĐ - TB&XH; phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện đến từng phòng ban, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố. Nhờ đó, đến cuối năm các lĩnh vực công tác của ngành đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, năm 2018, toàn tỉnh Quảng Trị tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 12.423 người (đạt 105 % kế hoạch), trong đó: cao đẳng 601 người; trung cấp 819 người; sơ cấp và đào tạo thường xuyên 11.003 người (đào tạo nghề cho lao động vùng biển 2.542 người). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,43%. có 11.318 lượt lao động được tạo việc làm mới đạt 119,1% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Quảng Trị năm 2018 giảm 1,83% (giảm 2.818 hộ nghèo), đạt 100% kế hoạch.

Đặc biệt trong năm 2018, nhờ việc triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đối với hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công, đã giúp giảm số lượng khá lớn hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công trên địa bàn tỉnh, cụ thể: hộ nghèo đồng bào dân tộc đã giảm 1.078 hộ; hộ nghèo chính sách người có công giảm 385 hộ (giảm từ 624 hộ đầu năm 2018 xuống còn 239 hộ nghèo chính sách người có công cuối năm 2018).

Trong lĩnh vực người có công tại Sở, năm 2018 giải quyết trên 6.000 hồ sơ người có công. Thực hiện số hóa hồ sơ người có công với cách mạng, năm 2018: 8.000 hồ sơ liệt sỹ, dự kiến năm 2019: 25.000- 30.000 hồ sơ người có công.

Ngành cũng tập trung chỉ đạo giảm tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các biện pháp đa dạng: tuyên truyền, vận động, tập huấn, hướng dẫn xây dựng quy ước, hương ước ở các thôn, bản có tỷ lệ tảo hôn cao,…So với năm 2017 thì năm 2018, số cặp tảo hôn ở huyện Đakrông giảm 42 cặp; Hướng Hóa giảm 14 cặp.

Năm qua, Quảng Trị cũng đã đưa Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 đi vào hoạt động. Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng 48 đối tượng tâm thần kinh tại trung tâm. Hiện đang chuẩn bị các điều kiện tiếp theo để tiếp nhận đối tượng nghiện ma túy vào cai nghiện tại Trung tâm vào Quý I năm 2019.

Bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm 

Năm 2019, Quảng Trị đặt mục tiêu tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 14.500 người; phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 59,73%; tạo việc làm mới cho 11.000 lượt lao động. Trong đó có 1.400 người tham gia xuất khẩu lao động (ngoài thị trường Lào); đưa tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm 1,7%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo của huyện nghèo Đakrông (theo NQ 30a) giảm trên 4%.

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, Sở LĐ – TB&XH Quảng Trị đưa ra các giải pháp như: tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giáo dục nghề nghiệp, chủ động liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo lao động có chất lượng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại các dự án trọng điểm của tỉnh; sắp xếp, quy hoạch và phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với thực tế, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Song song với đó là triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020; Kế hoạch của Sở về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017- 2020.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm. Đặc biệt, tỉnh sẽ quan tâm tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Để giải quyết việc làm hiệu quả cho người dân, Quảng Trị sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả các phiên giao dịch việc làm cố định và lưu động trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên vùng sâu và vùng xa, vùng ven biển. Chú trọng thông tin các thị trường lao động trong nước, các doanh nghiệp lớn tuyển dụng lao động có thu nhập cao, trình độ phù hợp, có điều kiện sinh hoạt tốt cho người lao động.

Mặt khác, tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động; giúp người dân nâng cao nhận thức, nắm thông tin về thị trường lao động ngoài nước, chủ động tìm kiếm việc làm. Phát huy vai trò của các tổ chức, Hội đoàn thể trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; mời gọi và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín, có tiềm lực đến tư vấn, tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh tham gia xuất khẩu lao động. Đặc biệt, chú ý mời gọi, khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có các đơn hàng chi phí thấp, có mức thu nhập khá và ổn định đến tuyển dụng lao động tại các xã, thị trấn của 4 huyện vùng biển bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường sinh thái biển.

Về Giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, Quảng Trị sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình chính sách người có công. Phấn đấu vào cuối năm 2019, cơ bản không còn hộ gia đình chính sách người có công thuộc diện hộ nghèo.

Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình giảm nghèo có hiệu quả để nhân rộng. Tổ chức Hội nghị biểu dương hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững ở cấp huyện, cấp tỉnh,...

PHAN VĂN LINH-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Trị

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›