Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

Phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016 - 2020: Lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm

Phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2016 - 2020: Lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm

“Làm thế nào để tiếp cận được với người bán dâm trên cơ sở tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư. Phải thay đổi cách tiếp cận, nhìn nhận mại dâm để có thể giảm hại một cách hiệu quả nhất, đồng thời rà soát, chỉnh sửa các văn bản quy...