Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789
Báo lao động và xã hội

6 nguyên tắc, 7 yêu cầu và 13 tuân thủ đối với tiêu chuẩn đạo đức nghề công tác xã hội

6 nguyên tắc, 7 yêu cầu và 13 tuân thủ đối với tiêu chuẩn đạo đức nghề công tác xã hội

Người làm công tác xã hội phải cần, kiệm, liêm, chính, không được lạm dụng các mối quan hệ với đối tượng để vụ lợi cá nhân, xác định rõ ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp;… là những quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp...