Gửi bài về tòa soạnĐường dây nóng: 098.127.6789

Báo lao động và xã hội

“Cú hích” tín dụng chính sách cho sự nghiệp giảm nghèo
Hộ nghèo tham khảo các chương trình cho vay tại điểm giao dịch xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Gia đình chị Vàng Thị Chu, dân tộc Mông ở thôn Lủng Khúy, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo đầu tư chăn nuôi gia súc, làm nghề dệt thổ cẩm, gia đình có việc làm, có thêm thu nhập.
Nhờ vốn vay ưu đãi, đình ông Lê Công Tân ở ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có điều kiện mở rộng, chăm sóc hàng ngàn m2 vườn chôm chôm cho hiệu quả kinh tế cao.
Được vay chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, gia đình anh Chau Ách, dân tộc Khmer ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có điều kiện xây mới nhà ở kiên cố.
Nhờ vốn vay chương trình hộ nghèo gia đình ông Kim Lai, dân tộc Khmer ở xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đầu tư nuôi bò sinh sản, sau hai lần vay gia đình đã vươn lên thoát nghèo, gia đình hiện có 10 con bò, bê, gia đình còn mua được hàng ngàn m2 đất canh tác.
“Cú hích” tín dụng chính sách cho sự nghiệp giảm nghèo
“Cú hích” tín dụng chính sách cho sự nghiệp giảm nghèo
“Cú hích” tín dụng chính sách cho sự nghiệp giảm nghèo
“Cú hích” tín dụng chính sách cho sự nghiệp giảm nghèo
“Cú hích” tín dụng chính sách cho sự nghiệp giảm nghèo
“Cú hích” tín dụng chính sách cho sự nghiệp giảm nghèo
“Cú hích” tín dụng chính sách cho sự nghiệp giảm nghèo
“Cú hích” tín dụng chính sách cho sự nghiệp giảm nghèo
TRẦN VIỆT06/09/2018 11:35
Xóa đói giảm nghèo, thoát nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, hệ thống chính sách giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, ngành và tổ chức chính trị - xã hội nhằm bảo đảm tính hệ thống và đồng bộ hơn. Ngoài các chính sách thường xuyên đối với người nghèo, hộ nghèo, chính sách đối với hộ cận nghèo bước đầu được hình thành, tạo điều kiện đề thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nguồn lực của Nhà nước đã được ưu tiên cho các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi để tạo điều kiện tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao đời sống người dân, rút ngắn khoảng cảnh giàu nghèo giữa các vùng. Các chương trình tín dụng chính sách cho sự nghiệp giảm nghèo trên địa bàn cả nước trong những năm qua đã đi vào cuộc sống, thực sự là “cú hích” quan trọng cho sự nghiệp giảm nghèo, tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ, đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện, có cơ hội thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, an sinh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đóng góp tích cực cho giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước.