Đà Nẵng: 60% người trong diện quản lý sau cai có việc làm

17:46 - 19/12/2019

(Dân sinh) - Chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện ma túy, hiện 60% người trong diện quản lý sau cai ở Đà Nẵng có việc làm.

60% người trong diện quản lý sau cai có việc làm.

60% người trong diện quản lý sau cai có việc làm.

Cùng với việc duy trì các mô hình "Cai nghiện tại gia đình, cộng đồng", mô hình "Can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy"..., Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng cho biết, năm 2019, công tác quản lý cai nghiện tập trung tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng cũng được tiến hành đồng bộ và chặt chẽ.

Theo đó, trong năm, Cơ sở đã tiếp nhận đưa vào cắt cơn cai nghiện ma túy cho 734 người (trong đó có 138 cai nghiện tự nguyện); giải quyết cho về cộng đồng 627 người. Hiện cơ sở đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 587 học viên, trong đó đang ở Cơ sở xã hội Bầu Bàng là 538 học viên (có 52 người ngoài thành phố) và 49 không có nơi cư trú ổn định đang chờ Quyết định của Tòa án.

Công tác cai nghiện tại gia đình - cộng đồng cũng được thành phố đặc biệt quan tâm. Các xã, phường đã lập hồ sơ, tổ chức cai nghiện cho 141 người, trong đó: Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cai nghiện 91 người, tái nghiện đưa đi cai nghiện tập trung tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng 25 người. Toàn thành phố có 25 người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, trong đó 11 người có việc làm, chiếm tỷ lệ 44%.

Chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện, học viên sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện tập trung đều được địa phương phối hợp với gia đình đón về cộng đồng, được chính quyền, đoàn thể cùng gia đình chăm lo giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất. Theo đó, đến nay, toàn thành phố có 673 người đang trong diện quản lý sau cai, trong đó có 405 người có việc làm, chiếm tỷ lệ 60%. Trong 673 người đang trong diện quản lý sau cai thì 629 người đủ điều kiện phân loại và 44 người mới về chưa đủ điều kiện phân loại, được Ủy ban nhân dân các xã, phường lập hồ sơ đầy đủ, phân công cán bộ đoàn thể theo dõi, giúp đỡ, giáo dục...

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›