Đà Nẵng: Giải quyết việc làm cho 5.500 lao động trong quý I

12:32 - 14/04/2018

Trong quý I/2018, các thành phần kinh tế trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã tạo việc làm cho khoảng 5.500 lao động, đạt 16,8% kế hoạch năm.

Lao động đăng ký tìm việc tại Chợ việc làm Đà Nẵng

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2018 của UBND TP. Đà Nẵng cho biết, trong 5.500 lao động được tạo việc làm trong quý I, TP. Đà Nẵng đã giải quyết việc làm tăng thêm cho 5.230 lao động. Trong đó, khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có cổ phần chi phối của nhà nước thu hút 142 lao động; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo việc làm nhiều nhất với 2.498 lao động; doanh nghiệp FDI 1.366 lao động; xuất khẩu nước ngoài 95 lao động và từ các chương trình, dự án, kinh tế hộ giải quyết 1.399 lao động.

Đặc biệt, với kênh giải quyết việc làm, nơi kết nối cung – cầu, gặp gỡ giữa doanh nghiệp và người lao động, trong quý I/2018, TP. Đà Nẵng cũng đã tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm với gần 360 lượt doanh nghiệp tham gia, giải quyết việc làm cho gần 830 lao động. Trong đó, số lao động được chắp nối thành công tại các phiên chợ việc này có trình độ đại học là 288 người; cao đẳng: 97 người, Trung cấp: 72 người; công nhân kỹ thuật 122 người và lao động phổ thông là 250 người.

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›