Đà Nẵng: Giải quyết việc làm cho hơn 21.280 lao động

14:10 - 27/10/2019

(Dân sinh) - Trong 9 tháng đầu năm 2019, các thành phần kinh tế trên địa bàn TP Đà Nẵng đã giải quyết việc làm cho 21.285 lao động, trong đó có hơn 19.300 lao động có việc làm tăng thêm.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, TP Đà Nẵng đã tổ chức 33 phiên giao dịch việc làm, giải quyết việc làm tại chợ cho gần 8.700 lao động. Trong đó, lao động được chắp nối tại chợ trình độ trên đại học: 10 người; 3.468 người trình độ đại học; 1.235 người trình độ cao đẳng; 720 người trình độ trung học chuyên nghiệp; 939 người là công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông là 2.324 người.

Lao động tại Chợ Việc làm Đà Nẵng.

Lao động tại Chợ Việc làm Đà Nẵng.

Tại 33 phiên giao dịch việc làm này, đã có hơn 3.776 đơn vị tham gia với 101.986 lượt lao động có nhu cầu tuyển dụng.

Mới đây, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cũng thực hiện khảo sát thu thập tình hình quản lý, sử dụng và định hướng sử dụng nguồn nhân lực giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá thực trạng nguồn nhân lực đang làm việc trong các doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực ở các cấp trình độ.

Theo đó, trong 190/320 doanh nghiệp cung cấp thông tin, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, có hơn 50% số lao động đang làm việc tại 190 doanh nghiệp chưa có văn bằng, chứng chỉ. Cụ thể, số lao động đang làm việc tại 190 doanh nghiệp đã cung cấp thông tin là 95.861 lao động, trong đó: 44.475 lao động đã được đào tạo có văn bằng/chứng chỉ (chiếm 46,4%), số lao động chưa có văn bằng, chứng chỉ là 51.386 lao động (53,6%).

Ngoài ra, 138/190 doanh nghiệp cung cấp thông tin có nhu cầu tuyển dụng lao động trong 3 năm tới với 31.165 lao động, trong đó 9 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên 1.000 lao động; số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động từ 100 đến dưới 1.000 lao động là 34 doanh nghiệp và số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng dưới 100 lao động là 94 doanh nghiệp.

BÙI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›